Hva er redesign?

 

Redesign er å gi gamle ting nytt liv. Du kan sy om gamle klær for å gjøre en kjole om til et skjørt, eller du kan lage kunst av søppel du finner i fjæra.Hovedtanken bak redesign er å bruke et eksisterende produkt på nytt. Du kan bruke hvilket som helst produkt, det eneste som setter grenser for hva du kan lage er fantasien.

Redesign for barn

Begrepet redesign minner oss på at alle designere, de fremragende og kjente, like mye som de mindre flinke og mindre kjente, bygger alltid videre på, modifiserer og viderefører andre designere sitt arbeid. Redesign er en prosess som aldri kan ende. I barnehagen og barneskolen spesielt, lærer barn om hvor mye bra som kommer ut av gjenbruk og søppelsortering. Du lærer at det å kaste søppel ikke er bra og du lærer litt om global oppvarming. Det noen klasser og barnehager gjør for å lære barn om gjenbruk, som er veldig smart, er å ta med barn ut i skogen, fjæra eller i nærområdet, og plukker søppel som de tar med seg tilbake på skolen. På skolen lærer de om design or redesign, der de tar gammelt søppel og lager egen kunst av det.

Mange gode grunner

Det finnes uendelig med gode grunner for å drive med redesign. Den største grunnen, som driver mange, er de gode resultatene der har for miljøet. I en verden fylt med forurensning er det fint å ha noen som rydder litt opp. en annen grunn til at folk driver med redesign er at det er mye billigere å sy om gamle klær, enn det er å kjøpe et helt nytt plagg. Du får noe ingen andre har maken til, i tillegg til at det er veldig gøy for dem som driver med det.